पर्यटकिय गन्तब्य महाबुको पाटनमा चर्दै गरेका भेडा । हिउ पग्लीए संगै यस पाटनमा भेडा ब्यवसायीहरु भेडा ल्याएर चराउन आउने गर्दछन् ।

Categories: Slider

About Author

Related Articles

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*