इतिहासमा सिमीत कोल ः बढदो आधुनिकता सँगै विगतका मिलको सट्टामा प्रयोग हुने तेल पेल्ने कोल लोप भएको छ । सहज र सरल पद्धतीको विकास सँगै कोल ईतिहासमा सिमीत भएको हो ।

Categories: Slider

About Author

Related Articles

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*