जिल्ला कृषी विकास कार्यालय र उच्च कृषी बस्तु आयोजनाले गोगनपानी गाबिसको लहरा र शेरी गाबिसको माथेल्लो गुरासेमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अनुगमनमा किसान सँगको छलफलका सहभागीहरु ।

Categories: Slider

About Author

Related Articles

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*